Kẹp xà gồ (Beam Clamp)

Kẹp xà gồ HB (Beam Clamp)

Kẹp xà gồ HB (Beam Clamp)